utorok 5. apríla 2011

Tlačiareň Haase

Ako zaujímavosť prikladám firemnú pečiatku tlačiarne Haase, ktorá tlačila prvé bankovky Československa. Tlačiareň bola založená v 40-tých rokoch 19.storočia.

Otlačok pečiatky na obálke z 60-tých rokoch 19.storočia.

pondelok 7. júna 2010

Nová publikácia pre zberateľov bankoviek

Po dlhšej dobe sa objavila na trhu odbornej literatúry nová publikácia, ktorú zberatelia bankoviek, a predovšetkým zberatelia čs. bankoviek dlho očakávali.
Z autorskej dielne Víta Karasiewicz-a vyšla publikácia „Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919-1993“, ktorá pokúša zmapovať používané perforácie na znehodnocovanie čs. bankoviek. Tak isto sa pokúša o identifikáciu a oddelenie bankových vzorov od perforácii pre zberateľské účely. Vydanie takejto knihy určite predchádzala zdĺhavá a náročná práca zhromaždenia informácii a materiálu na porovnávanie.
Zberatelia, ktorí čakali knihu, resp. katalóg formátu Bajera zrejme budú mierne sklamaní. Ale myslím si, že neprávom. Knihu by som skôr prirovnal k monografiám o čs. známkach. Zamerala sa na špeciálny okruch zberateľstva, a spracovala doteraz nepublikované poznatky.
Kniha samozrejme má určité nedostatky, tak ako každá nová publikácia. Ale má o to väčší potenciál, aby sa stala „hitom“ medzi zberateľmi, a zažila ešte niekoľko revidovaných, doplnených vydaní.

Takže na záver môžem konštatovať, že zberateľovi, ktorý sa rozhodol pre oblasť bankoviek platných na území Československa táto kniha by nemala chýbať z knižnice.
Samozrejme, nie som kompetentná osoba na to aby som hodnotil publikáciu z odbornej stránky. Moje riadky berte iba ako postrehy človeka, ktorý sa zaujíma o naše papierové platidla.

streda 2. júna 2010

Série a číslovanie vojenských poukážok z r.1944 - pokračovanie

Po dlhšej dobe som dostal od zberateľa bankoviek poukážku 5 korún 1944, ktorá má sériu OC. Túto sériu Mixa neuvádza vo svojej knihe. Takže dolňujem tabuľku a prikladám scan poukážky.


Samozrejme stále platí, ak vo svojej zbierke nájdete sériu, ktorá nie je uvedená v tabulke, môžte zaslať scan na z.smith002@gmail.com

sobota 23. januára 2010

Perforácie československých bankoviek - časť II.

Od kolegu - zberateľa z diskusného fóra www.sberatel.com menom "tráva" (Zdeněk Mutina) som dostal ukážky variantov perforácii zo svojej zbierky. Za čo som mu samozrejme vďačný, a v pokračovaní článku ich zverejňujem.


100/1945, 2x zvislý SPECIMEN, 1x menší perforačný otvor


100/1945, 2x zvislý SPECIMEN, na boku a v strede bankovky


50/1929, zvislá a šikmá perforácia NEPLATNÉ, 1x menší perforačný otvor nad písmenom série


500/1929, 1x zvislý SPECIMEN na boku bankovky


500/1929, zvislý SPECIMEN v strede bankovky


20/1926, 2x zvislé NEPLATNÉ na bokoch, 1x šikmé v strede bankovky


5000/1920, 7x perforačné otvory strednej veľkosti


20/1919, vodorovný SPECIMEN uprostred hore, 2x menšie perforačné otvory po bokoch


10/1919, perforačný otvor v strede hore


1/1919, vodorovný SPECIMEN, 2x veľké perforačné otvory


1000/1934 s pretlačou SŠ, vodorovný a zvislý SPECIMEN


500/1929 s pretlačou SŠ, 2x zvislý SPECIMEN po bokoch


100/1940 Protektorát B+M, 3x SPECIMEN, z toho 1x šikmý


1000/1945, zdvojená "slovenská" perforácia S


1000/1940 SŠ, vodorovný SPECIMEN + stredne veľký perforačný otvor


100/1920, vodorvný SPECIMEN + 3x veľké perforačné otvory
Ak vlastníte podobné zaujímavosti, podeľte sa o ne s nami.sobota 5. decembra 2009

Série a číslovanie vojenských poukážok z r. 1944

Tlač vojenských poukážok vzoru „1944“ zabezpečovala tlačiareň GOZNAK Moskva. Pri číslovaní poukážok tlačiareň použila svoje bežné bankovkové číslovače, ktoré umožnili tlač milión poukážok z každej série. Od čísla 000 001 až po 999 999 a anulát 000 000. Séria sa skladala z dvoch písmen, ktoré boli umiestnené pred číslom poukážky.
Písmená sa použili zámerne len tie, ktoré sa podobali v azbuke k latinskej abecedy. Ako napr. A, alebo B čo v azbuke značí V, C v azbuke S.... atď. Písmeno D sa vynechalo, nakoľko nemalo ekvivalent v latinskej abecede, a pokračovalo sa s písmenom E. Posledné vybrané písmeno bolo Y (v azbuke U) aj pre toto písmeno charakteristickým doľava smerujúcou nôžkou.
Celkom bolo vybraných z azbuky 12 písmen, a to:

A B C E H K M O P T X Y

Takto vzniklo celkom 144 kombinácii sérii. Avšak neboli všetky kombinácie sérii použité pri tlači. (viď tabulka)Avšak nakoľko nie je presne známe množstvo vytlačených poukážok, je veľmi pravdepodobné, že niektoré kombinácie písmen sérii sa ešte objavia. Ak niekto má vo svojej zbierke tu neuvedenú kombináciu, prosím zaslanie kombinácie a scanu bankovky na z.smith002@gmail.com
Ak by mal niekto záujem o samotnú excelovskú tabuľku, aby si mohol doplniť svoje kombinácie nachádzajúce sa v zbierke nech sa ozve na uvedený mail. Rád pošlem.

Zdroj: Miroslav Mixa: Starosti s papírovými penězí ČSR za 2.světové války
Díl 1. Poukázky 1944 a měnová opatření
Vydalo: ČNS pobočka vHradci Králově, 1987

štvrtok 1. októbra 2009

Skladovanie bankoviek do konca II. svetovej vojny

Tlač štátoviek prinášal radu ďalších sprievodných starostí. Napríklad kde a ako skladovať vytlačené štátovky do konca II. svetovej vojny. Pritom nešlo o malé množstvo: 5 Kč bolo objednaných 84 miliónov kusov a 10 Kč 98 miliónov kusov.
Zástupca ministerstva financií dr.J.V.Mládek a jeho spolupracovníci preto sa vydali na hľadanie vhodného skladu. Vybrali si mohutnú betónovú stavbu v Londýne. Po prehliadke priestorov podali priaznivú správu ministrovi financií. Avšak v deň, keď malo dôjsť k podpisu nájomnej zmluvy našli vybrané priestory zbombardované nepriateľskými náletmi fašistických lietadiel.
Po tejto skúsenosti sa rozhodli hľadať sklad mimo mesta Londýn. Zároveň požiadali tlačiareň Thomas De La Rue o pomoc. Tlačiareň ponúkla ministerstvu financií priestory v podzemných trezoroch skladiska „Clubhouse“ blízko Corshamu, ktoré boli vybudované v bývalých kameňolomoch.
Na pozvanie riaditeľa tlačiarne dňa 11.11.1942 navštívil osobne minister financií Dr. Ladislav Feierabend skladové priestory kameňolomu. Priestory pracovníci ministerstva aj sám minister hodnotil ako vyhovujúce na skladovanie štátoviek. Preto požiadali tlačiareň o vypracovanie nájomnej zmluvy. Avšak rozhodnutie nebolo jednoduché na ako dlhú dobu. Odhad ministra znel „na tri roky“.
Postupne sa rozhodlo, že v týchto priestoroch sa umiestnia štátovky všetkých nominálov . Avšak tomuto zámeru nepostačovali prenajaté priestory. Preto bolo potrebné rozšírenie nájomnej zmluvy.
Po víťazstve pri Stalingradu MF uvažovalo nad uzavretím nájomnej zmluvy na kratšiu dobu ako pôvodne plánovalo (teda menej ako tri roky). Nakoniec dospeli ku kompromisu: československá vláda si vydobyla právo na prenájom nepotrebných priestorov tretej osobe.


Zdroj: Miroslav Mixa "Starosti s papírovými penězí ČSR za 2.světové války II.část"
Vydalo: ČNS pobočka Hradec Králové, 1983
(preložené a skrátené)

sobota 19. septembra 2009

Londýnska emisia a 200 Kč (!?)


V januári 1945 sa vyskytol nový problém peňažnej obnovy v oslobodenom Československu. Čo s protektorátnymi bankovkami?
Navrhnuté boli nasledovné riešenia:

- prekontrolované a zhodnotené novou slobodnou československou vládou označiť zvláštnym dierovaním a ponechať v obehu. Ale kde vziať potrebné perforačné stroje?
- protektorátne bankovky pretlačiť a pretlačené ponechať v obehu
- protektorátne bankovky okolkovať so špeciálnymi kolkami, vytlačené na tento účel

V polovici marca 1945 bolo na porade ministerstva financií rozhodnuté zabezpečiť štvrté možné riešenie. Po tejto porade referent Dlouhý osobne navštívil tlačiareň Bradbury a Wilkinson, aby prediskutoval tento návrh čs. exilovej vlády.
Výsledkom jednania Dlouheho s tlačiarňou bola ponuka na tlač 200 (!!!) Kč bankoviek. Dňa 21.03.1945 tlačiareň Bradbury a Wilkinson zaslal rozpočet na dodávku bankoviek v hodnote 200 Kč.
Bankovky sa mali tlačiť litografickou technikou na oboch stranách a dodané v celých archoch. Každý arch mal obsahovať 24 bankoviek. Číslovanie a kontrola by mala prebehnúť už v Československu. Rozmery by mali byť podľa požiadaviek MF 15,875 cm x 8,89 cm.
Zo zaslaného rozpočtu vyplýva, že tlačiareň ponúkla dodať 8917 rysov, t.j. 4 458 500 archov. Čo by bolo celkom 107 004 000 kusov dvestokorunačiek. Množstvo presahovalo požiadavky ministerstva, ktoré pôvodne vyžiadalo rozpočet na 100 miliónov kusov bankoviek. Ale vzhľadom na to, že kontrola a číslovanie by prebehlo v ČSR, tak ponúknuté množstvo rátalo s určitou rezervou na nepodarky.
Tlačiareň tak isto navrhla bezplatne vyhotoviť návrhy bankovky. V prípade pozitívneho posúdenia návrhu tlačiareň požiadala čs. vládu o čo najskoršiu objednávku na bankový papier, nakoľko bol predpoklad, že papiereň dostane objednávky aj od iných exilových vlád, a tak nebude môcť splniť požadovaný termín.
Cenová ponuka sa dôkladne prerokovala na zasadaní vlády. Nakoniec ponuku neprijali, z dôvodu pridlhej dodacej lehoty.

Pôvodná cenová ponuka na výrobu 200,- Kč

Zdroj: M. Mixa: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2.svetové války - II. část (str. 155 - 160)
Vydalo: ČNS pobočka Hradec Králové, 1983
(preložené a skrátené)