streda 26. augusta 2009

Zaujímavá celistvosť – spojitosť s notafíliou

Do mojej zbierky pribudla poštová obálka z čias prvej republiky. Prečo ju prezentujem na stránkach venovaných zbieraním bankoviek? Otázka je na mieste.
Obálka slúžila na zasielanie cennosti prostredníctvom pošty (v dnešnej dobe známa ako obálka na cenný list).
Táto obálka bola podaná 30.VI.1930 (podľa poštovej pečiatky). Čo je „nezmysel“, už len z toho dôvodu, že známky s motívom Hradčany stratili svoju platnosť v roku 1921. Zrejme ide o nedopatrenie poštového úradníka pri nastavovaní dátumu na pečiatke. Teda predpokladané zasielanie je v r. 1920.
Ale späť k notafílii. Ako vidno podľa rozpisu na obálke odosielateľ poslal adresátovi 2.400,- Kč. A to v skladbe 2x 1000 Kč a 4x 100 Kč. Pre zberateľov bankoviek je zrejmé, že ide o štátovky z prvej emisie, ktoré v dnešnej dobe majú medzi zberateľmi vysoké hodnotenie.

Adresná strana obálky s rozpisom zasielaných bankoviek.


Zadná strana obálky zapečatená voskovými pečiatkami.