sobota 25. júla 2009

Zaujímavosti bankovky 25 Kronen 1918

Dátum vydania: 27. október 1918
Rozmer: 135 x 80 mm
Papier: biely
Potlač: modrá, číslice červené
Technika: ofset
Navrhovateľ: bankovku navrhla tlačiareň s využitím rytiny Ferdinanda Schirnbock-a

Líc:
Potlač je sivej farby, vodorovné vlnovky. V strede je umiestnený znak emisnej banky (RUB) a štátny znak Rakúsko – Uhorska. Na ľavo v obdĺžniku tvár ženy (rytina Schirnbock-a) pod ním nominálna hodnota. Na pravo od hlavy červené štvorčíslie označujúce sériu a šesťmiestne číslo bankovky. Medzi nimi modrým vyobrazenie nominálnej hodnoty modrou farbou.

Podpisy: Dr.Gruber Ignác – vizeguverneur
Heinrich Aladár – generalrat
Schmid – generalsekretar

Rub:
a) Bez potlače biely. (Odtiaľ je odvodený aj názov „biely peniaz“)
b) Sivé vodorovné vlnovky

Platnosť: od 30.10.1918 do 09.03.1919

K tejto platnosti taká malá zaujímavosť: Dňa 28.10.1918 Československo vyhlásilo nezávislosť, ktorú Francúzsko a Veľká Británia hneď aj uznala. Teda na území Československa bola platná bankovka vydaná štátom, ktorý v deň vstupu do platnosti bankovky už neexistoval. (Viď obdobne kovové 10 Kčs s rokom razby 1993, keď už neexistoval ČSFR).

Varianty bankovky:
a) s perforáciou MUSTER
b) Séria 1001 – 1999, veľkosť číslic 2 mm, rub vodorovné vlnovky
c) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub biely
d) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub biely
e) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3 mm, rub vodorovné vlnovky
f) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub vodorovné vlnovky
g) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub vodorovné vlnovky
h) Séria 3xxx, číslo tri má „vodorovný“ horný oblúk
Poznámka k sériam: Série s číslom 3xxx boli platné iba na území Slovenskej republiky rad a Maďarskej republiky rad, a ním okupovaných území. V Československu úradne bola platná iba séria 1xxx. (Ďakujem za upozornenie kolegovi numpszi)

b) Séria 1001 – 1999, veľkosť číslic 2 mm, rub vodorovné vlnovky


c) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub biely


d) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub biely


e) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3 mm, rub vodorovné vlnovky


f) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub vodorovné vlnovky


h) Séria 3xxx, číslo tri má „vodorovný“ horný oblúk
Použitá literatúra:
Leányfalusi Károly - Nagy Ádám: Magyarország fém és papírpenzei 1892-1925
(Károly Leányfalusi a Ádám Nagy: Bankovky a mince Maďarska 1892-1925, vydané 2007)

streda 22. júla 2009

Perforácie na československých bankovkách

Na diskusnom portály sberatel.com sa rozbehla zaujímavá téma o perforáciách vyskytujúcich sa na československých bankoviek. V poslednom čase sa viac dostávajú aj perforované bankovky do zorného poľa zberateľov. Aj keď zberateľská hodnota takto „znehodnotených“ bankoviek ešte stále nedosahuje, a myslím si, že ani nedosiahne hodnotu neperforovaných. Prečo vlastne vznikol tento „nový“ trend? Moja teória: 1. Začínajúci zberatelia väčšinou nemajú toľko finančných prostriedkov, aby si mohli svoju zbierku vytvoriť len z neperforovaných bankoviek. Preto siahajú na perforované, a často aj po bankovky z obehu. 2. Skúsení zberatelia, ktorí už svoje zbierky majú značne kompletizované stoja pred dilemou. Kam sa pohnúť ďalej? Vtedy prídu na rad bankovky so zaujímavými perforáciami. Resp. niektoré bankovky ani sa nedajú zaobstarať v neperforovanom stave. A v tomto momente vyskytne otázka: aké perforácie sa používali na československé bankovky? Existovala nejaká norma na ich použitie, resp. umiestnenie na bankovke? Sú všetky pravé, alebo aj falšované na škodu zberateľov? Najbežnejšou perforáciou, ktorá sa vyskytuje na čs. bankovkách je SPECIMEN. Zrejme z dôvodu medzinárodného štandardu. Ďalej sú známe: NEPLATNÉ, písmeno S (často označované, ako perforácia, ktorá sa robila na Slovensku), tri malé dierky, perforačné otvory o priemere od 3 až do 8 mm. Ich počet môže byť rôzny. Ďalej existujú rôzne kombinácie hore uvedených perforácii. Najčastejšie SPECIMEN s viacerými perforačnými otvormi. Občas sa vyskytnú aj neobvyklé perforácie, ako je napr. CANCELLED na 500/1923. Alebo perforačný otvor o priemere 8 mm na 20/1949.

Možný spôsob ako vznikajú zrkadlové perforácie. Prehybom bankovky, preto bankovky s touto perforáciou sú vždy v strede zvislo prehnuté. (Táto bankovka nebola perforovaná, len na ukážku bol obraz vytvorený)

ĎALŠIE UKÁŽKY

Zrkadlová perforácia


Perforácia písmeno "S" (tzv.slovenská perforácia)

Zrkadlová perforácia

Perforácia písmeno "S" (tzv.slovenská perforácia)


Perforácia dve malé dierky, s priemerom asi 3 mm


Perforácia "NEPLATNÉ" aj s 2x tromi bodkami pod slovom.


Zriedkavá kombinácia perforácie "CANCELLED" + 3 dierky o priemere 3 mm
Zdroj obrazku: www.aes.iupui.edu/rwise/countries/czechoslovakia.html


Perforácia "NEPLATNÉ" umiestnené hore na stred.
Zdroj obrazku: www.aes.iupui.edu/rwise/countries/czechoslovakia.html


Bankovka s nezvyčajnou perforáciou 2 dierky o priemere 7,5 mm. Na túto bankovku veľmi neobvyklé.


Kombinácia perforácie "NEPLATNÉ" zvislo a šikmo.

Kombinácia 2 dier, o priemere asi 4 mm a šikmo umiestnené "NEPLATNÉ"
Zdroj obrazku: www.aes.iupui.edu/rwise/countries/czechoslovakia.html


Kombinácia perforácie "SPECIMEN" dolne v strede a 4 dierky o priemere asi 5-6 mm


Neobvyklá jednodierková perforácia o priemere 8 mm.Ak máte vo svojej zbierke zaujímavé perforácie, alebo ich kombinácie podeľte sa o ne.


piatok 10. júla 2009

Vynaliezavosť obchodníkov (!?)

V komunite zberateľov bankoviek dlhší čas sa vedie diskusia na tému „kolkované bankovky kubánskej krízy“.... Už sme mohli počuť, čítať rôzne vysvetlenia, domnienky na vznik týchto bankoviek. Sám som už o tom písal v mojom prvom príspevku na tomto blogu.
Osobne som zástancom názoru, že zmienené bankovky sú len výtvorom „zberateľov“. Slovo zberateľ som zámerne dal do úvodzoviek. Totiž pre mňa nie je zberateľom srdcom i dušou človek, ktorý je ochotný z vidiny zisku vyhotoviť takéto podvrhy.
Pekným príkladom sú aj nasledovné bankovky, na ktoré ma upozornil kolega – zberateľ numpszi.


Link: http://data.numfil.com/auctions/31_pis_aukce/794.jpg

Ako vlastne môžu vznika takéto rarity pre zberateľov? Jednoznačne tak, že nespotrebované kolky sú voľne dostupné na trhu medzi "zberateľmi".

Link: http://data.numfil.com/auctions/31_pis_aukce/792.jpg


Utvorte si názor sám na takéto niečo.