štvrtok 1. októbra 2009

Skladovanie bankoviek do konca II. svetovej vojny

Tlač štátoviek prinášal radu ďalších sprievodných starostí. Napríklad kde a ako skladovať vytlačené štátovky do konca II. svetovej vojny. Pritom nešlo o malé množstvo: 5 Kč bolo objednaných 84 miliónov kusov a 10 Kč 98 miliónov kusov.
Zástupca ministerstva financií dr.J.V.Mládek a jeho spolupracovníci preto sa vydali na hľadanie vhodného skladu. Vybrali si mohutnú betónovú stavbu v Londýne. Po prehliadke priestorov podali priaznivú správu ministrovi financií. Avšak v deň, keď malo dôjsť k podpisu nájomnej zmluvy našli vybrané priestory zbombardované nepriateľskými náletmi fašistických lietadiel.
Po tejto skúsenosti sa rozhodli hľadať sklad mimo mesta Londýn. Zároveň požiadali tlačiareň Thomas De La Rue o pomoc. Tlačiareň ponúkla ministerstvu financií priestory v podzemných trezoroch skladiska „Clubhouse“ blízko Corshamu, ktoré boli vybudované v bývalých kameňolomoch.
Na pozvanie riaditeľa tlačiarne dňa 11.11.1942 navštívil osobne minister financií Dr. Ladislav Feierabend skladové priestory kameňolomu. Priestory pracovníci ministerstva aj sám minister hodnotil ako vyhovujúce na skladovanie štátoviek. Preto požiadali tlačiareň o vypracovanie nájomnej zmluvy. Avšak rozhodnutie nebolo jednoduché na ako dlhú dobu. Odhad ministra znel „na tri roky“.
Postupne sa rozhodlo, že v týchto priestoroch sa umiestnia štátovky všetkých nominálov . Avšak tomuto zámeru nepostačovali prenajaté priestory. Preto bolo potrebné rozšírenie nájomnej zmluvy.
Po víťazstve pri Stalingradu MF uvažovalo nad uzavretím nájomnej zmluvy na kratšiu dobu ako pôvodne plánovalo (teda menej ako tri roky). Nakoniec dospeli ku kompromisu: československá vláda si vydobyla právo na prenájom nepotrebných priestorov tretej osobe.


Zdroj: Miroslav Mixa "Starosti s papírovými penězí ČSR za 2.světové války II.část"
Vydalo: ČNS pobočka Hradec Králové, 1983
(preložené a skrátené)