sobota 19. septembra 2009

Londýnska emisia a 200 Kč (!?)


V januári 1945 sa vyskytol nový problém peňažnej obnovy v oslobodenom Československu. Čo s protektorátnymi bankovkami?
Navrhnuté boli nasledovné riešenia:

- prekontrolované a zhodnotené novou slobodnou československou vládou označiť zvláštnym dierovaním a ponechať v obehu. Ale kde vziať potrebné perforačné stroje?
- protektorátne bankovky pretlačiť a pretlačené ponechať v obehu
- protektorátne bankovky okolkovať so špeciálnymi kolkami, vytlačené na tento účel

V polovici marca 1945 bolo na porade ministerstva financií rozhodnuté zabezpečiť štvrté možné riešenie. Po tejto porade referent Dlouhý osobne navštívil tlačiareň Bradbury a Wilkinson, aby prediskutoval tento návrh čs. exilovej vlády.
Výsledkom jednania Dlouheho s tlačiarňou bola ponuka na tlač 200 (!!!) Kč bankoviek. Dňa 21.03.1945 tlačiareň Bradbury a Wilkinson zaslal rozpočet na dodávku bankoviek v hodnote 200 Kč.
Bankovky sa mali tlačiť litografickou technikou na oboch stranách a dodané v celých archoch. Každý arch mal obsahovať 24 bankoviek. Číslovanie a kontrola by mala prebehnúť už v Československu. Rozmery by mali byť podľa požiadaviek MF 15,875 cm x 8,89 cm.
Zo zaslaného rozpočtu vyplýva, že tlačiareň ponúkla dodať 8917 rysov, t.j. 4 458 500 archov. Čo by bolo celkom 107 004 000 kusov dvestokorunačiek. Množstvo presahovalo požiadavky ministerstva, ktoré pôvodne vyžiadalo rozpočet na 100 miliónov kusov bankoviek. Ale vzhľadom na to, že kontrola a číslovanie by prebehlo v ČSR, tak ponúknuté množstvo rátalo s určitou rezervou na nepodarky.
Tlačiareň tak isto navrhla bezplatne vyhotoviť návrhy bankovky. V prípade pozitívneho posúdenia návrhu tlačiareň požiadala čs. vládu o čo najskoršiu objednávku na bankový papier, nakoľko bol predpoklad, že papiereň dostane objednávky aj od iných exilových vlád, a tak nebude môcť splniť požadovaný termín.
Cenová ponuka sa dôkladne prerokovala na zasadaní vlády. Nakoniec ponuku neprijali, z dôvodu pridlhej dodacej lehoty.

Pôvodná cenová ponuka na výrobu 200,- Kč

Zdroj: M. Mixa: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2.svetové války - II. část (str. 155 - 160)
Vydalo: ČNS pobočka Hradec Králové, 1983
(preložené a skrátené)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára