piatok 8. mája 2009

Bankovky Habsburgskej ríše (1762-1892) – II. časť

Bankovky Lajosa Kossutha (1848 -1849)

Počas revolučných rokoch 1848-1849 Kossuth rozmýšľal nad vydaním vlastných bankoviek. Od 01.mája 1848 mal v pláne emisiu 1 a 2 zlatých (gulden - forint) bankoviek. Nakoniec 06.augusta 1848 sa dostali do obehu prvé bankovky v hodnote 2 zlatých (guldenov – forintov).

(z vlastnej zbierky)
Po 2 zlatých nasledovali tieto nominálne hodnoty: 6.septembra 5 zlatých, 8.októbra 1 zlatých. 22.októbra 100 a nakoniec 24.marca 1849 aj 10 zlatých.
Pred vydaním týchto bankoviek do obehu sa dostali 15 a 30 krajcárové bankovky. Ale nakoľko v obehu bolo príliš málo drobných peňazí, tieto bankovky štvrtili, aby uspokojili potreby.
2.júla 1849 v Segedíne (Szeged – Maďarsko) sa dostali do obehu 2 forintovky.
Po emigrácii v roku 1851 Kossuth sa vysťahoval z Turecka do USA. Ešte v tomto roku vznikli návrhy 1, 5, 50 a 100 dolárových pôžičkových bankoviek, ktoré 15.decembra 1851 si objednal u Dafort, Bald and Co. New York and Philadelphia. Tieto bankovky mali dátum 1.januára 1852, ktoré však nikdy sa nedostali do obehu. Ďalšie pokusy o vydaní pôžičkových bankoviek v Londýne boli neuspešné.

(z vlastnej zbierky)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára