sobota 25. júla 2009

Zaujímavosti bankovky 25 Kronen 1918

Dátum vydania: 27. október 1918
Rozmer: 135 x 80 mm
Papier: biely
Potlač: modrá, číslice červené
Technika: ofset
Navrhovateľ: bankovku navrhla tlačiareň s využitím rytiny Ferdinanda Schirnbock-a

Líc:
Potlač je sivej farby, vodorovné vlnovky. V strede je umiestnený znak emisnej banky (RUB) a štátny znak Rakúsko – Uhorska. Na ľavo v obdĺžniku tvár ženy (rytina Schirnbock-a) pod ním nominálna hodnota. Na pravo od hlavy červené štvorčíslie označujúce sériu a šesťmiestne číslo bankovky. Medzi nimi modrým vyobrazenie nominálnej hodnoty modrou farbou.

Podpisy: Dr.Gruber Ignác – vizeguverneur
Heinrich Aladár – generalrat
Schmid – generalsekretar

Rub:
a) Bez potlače biely. (Odtiaľ je odvodený aj názov „biely peniaz“)
b) Sivé vodorovné vlnovky

Platnosť: od 30.10.1918 do 09.03.1919

K tejto platnosti taká malá zaujímavosť: Dňa 28.10.1918 Československo vyhlásilo nezávislosť, ktorú Francúzsko a Veľká Británia hneď aj uznala. Teda na území Československa bola platná bankovka vydaná štátom, ktorý v deň vstupu do platnosti bankovky už neexistoval. (Viď obdobne kovové 10 Kčs s rokom razby 1993, keď už neexistoval ČSFR).

Varianty bankovky:
a) s perforáciou MUSTER
b) Séria 1001 – 1999, veľkosť číslic 2 mm, rub vodorovné vlnovky
c) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub biely
d) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub biely
e) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3 mm, rub vodorovné vlnovky
f) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub vodorovné vlnovky
g) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub vodorovné vlnovky
h) Séria 3xxx, číslo tri má „vodorovný“ horný oblúk
Poznámka k sériam: Série s číslom 3xxx boli platné iba na území Slovenskej republiky rad a Maďarskej republiky rad, a ním okupovaných území. V Československu úradne bola platná iba séria 1xxx. (Ďakujem za upozornenie kolegovi numpszi)

b) Séria 1001 – 1999, veľkosť číslic 2 mm, rub vodorovné vlnovky


c) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub biely


d) Séria 3xxx, veľkosť číslic 4 mm, rub biely


e) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3 mm, rub vodorovné vlnovky


f) Séria 3xxx, veľkosť číslic 3,5 mm, rub vodorovné vlnovky


h) Séria 3xxx, číslo tri má „vodorovný“ horný oblúk
Použitá literatúra:
Leányfalusi Károly - Nagy Ádám: Magyarország fém és papírpenzei 1892-1925
(Károly Leányfalusi a Ádám Nagy: Bankovky a mince Maďarska 1892-1925, vydané 2007)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára